POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy odpowiedni poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych, w tym również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez:

 1. wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane_osobowe@multiform.pl
 2. pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Fabryczna 11, Tychy.

Jednocześnie informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka MULTI-FORM II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000129102, NIP: 6461011186.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub której stroną jest Twój Pracodawca lub Zleceniodawca, w tym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. w celach podatkowo-księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. w celu obsługi procesu reklamacji i gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 5. w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;
 6. w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących produktów i usług własnych, na podstawie art., 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing produktów i usług własnych;
 7. w celach marketingowych i promocyjnych polegających na rozsyłaniu informacji handlowej, pod kątem akcji promocyjnych dotyczących produktów i usług naszych partnerów, jeśli wyrażono na to zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową w celach informacyjnych, to zbieramy wyłącznie dane, które są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

Ponadto do celów analizy i optymalizacji MULTI-FORM II Sp. z o.o. korzysta z różnych usług, które pomagają nam określić, ilu Użytkowników odwiedza witrynę internetową www.finfloor.pl, jakie treści przyciągają uwagę Użytkownika oraz w jaki sposób Użytkownik trafia na wspomnianą stronę.

Zbierane przez nas dane obejmują m.in. dane dot. częstotliwości i czasu trwania odwiedzin Użytkowników na stronie internetowej www.finfloor.pl i podejmowanych podczas tej wizyty działań. Dzięki temu, możemy rozwijać i udoskonalać stronę internetową, aby była jak najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkowników.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”);
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami.

Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego możesz żądać wykonania swoich praw

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących praw możesz się z nami skontaktować w wybrany sposób:

 1. wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane_osobowe@multiform.pl;
 2. pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Fabryczna 11, Tychy.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Ci odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymaliśmy Twoje żądanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcy twoich danych osobowych

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. sklepy partnerskie, firmy montażowe, operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich;
 3. firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki;
 4. spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy administrator, wyłącznie w celu wykonania umowy.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (Ciebie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka MULTI-FORM II Sp. z o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Administrator wykorzystuje piki cookies:

 1. sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających  uwierzytelnianie w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach  oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.