O marce

Finsa to hiszpańska firma, która od prawie stu lat zajmuje się przemysłowym przetwarzaniem drewna, projektując i wytwarzając rozwiązania techniczne i dekoracyjne dla wnętrz.

Poznaj nas bliżej

Drewno, dzięki swojej wszechstronności, solidności i trwałości, to dla firmy element bazowy
i źródło inspiracji.

Finsa produkuje i przetwarza wyroby z drewna: płyty, powierzchnie dekoracyjne, elementy mebli i podłogi laminowane Finfloor.

Firma przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych, zdając sobie sprawę z ich fundamentalnej roli dla przyszłości planety. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój ma odzwierciedlenie w projektowaniu i realizacji wszelkich procesów technologicznych.

Technologia

Finsa pracuje nad utrzymaniem i rozwojem obiegu zamkniętego w procesach technologicznych. W obiegu zamkniętym koniec życia danego produktu jest zarazem początkiem istnienia nowego. Wszystkie materiały zostają niemal całkowicie spożytkowane, ich wartość dodana jest maksymalnie wykorzystywana – to pozwala prawie zupełnie wyeliminować odpady.

W procesach technologicznych opracowanych przez Finsa, opartych na obiegu zamkniętym oraz uwzględniających rozwój innowacyjności i designu, drewno nie traci swoich właściwości, tylko poprawia swoją wydajność.

Zrównoważony rozwój

Podłogi laminowane Finfloor posiadają europejskie oznakowanie ekologiczne (Ecolabel), w ramach którego producenta obowiązują ściśle określone kryteria ekologiczne, opracowane na podstawie oceny cyklu życia produktów.

Posiadają również certyfikat CARB2, który reguluje emisję formaldehydu w kompozytowych produktach drzewnych, co ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.

Ecolabel to dobrowolny znak doskonałości środowiskowej dla produktów lub usług, stworzony przez Unię Europejską w 1992 roku, który gwarantuje spełnienie wysokich standardów ekologicznych przez cały cykl życia produktu.

Podłogi laminowane Finfloor posiadają europejskie oznakowanie ekologiczne (Ecolabel), w ramach którego producenta obowiązują ściśle określone kryteria ekologiczne, opracowane
na podstawie oceny cyklu życia produktów.

Posiadają również certyfikat CARB2, który reguluje emisję formaldehydu w kompozytowych produktach drzewnych, co ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.

Ecolabel to dobrowolny znak doskonałości środowiskowej dla produktów lub usług, stworzony przez Unię Europejską w 1992 roku, który gwarantuje spełnienie wysokich standardów ekologicznych przez cały cykl życia produktu.